Marta Jurkiewicz – Daughters

Marta Jurkiewicz made one of this years graduation films for the Dutch Film and Television Academy. Her film ‘Dochters’ (Daughters) was shot partly in super8 format. This lab developed the cartridges for her. Here the synopsis in Dutch;
‘Elzbieta (Lodz, Polen) heeft tot aan het overlijden van haar moeder voor haar gezorgd. De filmmaakster, de dochter van Elzbieta, gaat naar Lodz om te helpen met het ontruimen van de woning van haar oma. Hierbij wordt duidelijk dat de zorgvraag een generatie is opgeschoven. De afstand maakt dat deze vraag vooralsnog onbeantwoord blijft. Deze korte documentaire reflecteert op persoonlijke wijze op een gevoel waar ieder mens, die zijn of haar ouders achterlaat in een ander land, mee worstelt.’.