Privacy

Persoonsgegevens die wij verwerken

Super8 Reversal Lab (S8RL) verwerkt enkel persoonsgegevens wanneer je een formulier op de website invult, en enkel met betrekking tot het specifieke doel waarvoor het formulier dient. S8RL gebruikt geen social media plugins.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden

S8RL bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als je aangeeft dat je niet langer wilt dat we je gegevens berwaren zullen we je gegevens verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

S8RL verstrekt gegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

S8RL neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Voor bezoekersstatistieken gebruikt S8RL Google Analytics-cookies en heeft hiervoor een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Het laatste deel van het IP-adres wordt gemaskeerd en het delen van gegevens is gedeactiveerd. De informatie die wordt verzameld is anoniem. Daarnaast gebruikt S8RL een cookie om je taalvoorkeur op te slaan. S8RL gebruikt nooit gegevens om individuele bezoekers te identificeren.

Jouw privacyrechten

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens. Voor het inzien of verwijderen van je gegevens en voor het maken van bezwaar kan je mailen naar post@super8.nl.