Interview Photohistorisch tijdschrift

In het nummer 2022-2 staat een erg leuk interview met mij. Journalist Philip P. Kruijer heeft mooi verwoord wat ik allemaal doe hier in Den Haag.

Je kan het Pdf-bestand dat beschikbaar is gesteld door de Fotografica vereniging hier downloaden en op je gemak lezen.

  • Bron Fotografica
  • Photohistorisch Tijdschrift 2022 nummer 2
  • website-pagina

Ik ben zelf al jaren lid van de Fotografica vereniging en ga erg graag naar de fotografica-beurzen die 2x per jaar worden gehouden. Er is er een in maart en een in november.

photohistorisch-tijdschrift
Photohistorisch tijdschrift 2022-2